•  HOME > 교회소식  > 행사달력 Church Calendar
지난해 지난월 2018년 5월 다음월 다음해 년  월 
 에녹회 효도관광
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    1  
2  
3  
4  
5  
어린이날
 루디아 조찬새벽기도회
6  
 야외 예배
7  
대체공휴일
8  
9  
10  
11  
 유기성목사초청 집회
12  
 에스더 조찬새벽기도회
13  
 Mother's Day
14  
15  
16  
17  
18  
19  
 선교 바자회
20  
 연합체육대회
21  
22  
석가탄신일
 본교단 총회 뉴욕
23  
 여호수아 헌신예베
24  
25  
26  
 전도사역팀조찬기도회
27  
28  
29  
30  
31  
   
z