•  HOME > 교회소식  > 행사달력 Church Calendar
지난해 지난월 2017년 1월 다음월 다음해 년  월 
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1  
신정
 선교주일
2  
3  
 신년특별새벽기도회
4  
5  
6  
7  
8  
 노회 신년 모임
9  
10  
11  
12  
13  
 드림워십
14  
 케냐셀 조찬새벽기도회
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
 니카라과셀 조찬새벽기도회
22  
 정기 제직회
23  
24  
25  
 요한선교회 헌신예배
26  
27  
설연휴
28  
설날
 아르헨티나셀 조찬새벽기도회
29  
설연휴
 공동의회/청지기세미나
30  
대체공휴일
31  
       
z